Викторина

Кой е първият български продукт, вписан в Европейския регистър на защитените географски указания?