Викторина

Какво представлява принципът за използване на ресурси “на място”?