Kалендар

септември 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

ЕК предлага важен пакет от мерки за модернизиране, опростяване и укрепване на агрохранителната верига в Европа

07.05.13 | Новини

Европейската комисия прие пакет от мерки за по-стриктно спазване на стандартите за здравеопазване и безопасност по цялата агрохранителна верига. Безопасността на храните е от съществено значение, за да се спечели доверието на потребителите и да се осигури устойчивост на производството на храни, съобщава пресслужбата на ЕК Рапид.

Пакетът от мерки предоставя модернизиран, опростен и съобразен в по-голяма степен с рисковете подход за защита на здравето, както и по-ефикасни инструменти за контрол, за да се гарантира ефективното прилагане на нормативната уредба за функционирането на хранителната верига.

Пакетът представлява отговор на призива за целесъобразно опростяване на нормативната уредба и по-интелигентно регулиране, като по този начин се намали административната тежест за предприятията и се опрости регулаторната среда. Особено внимание е обърнато на въздействието на тази нормативна уредба върху малките и средните предприятия (МСП) и микропредприятията, като те са освободени от действието на нейните елементи, които причиняват най-големи разходи и са най-обременяващи.

Понастоящем законодателството на ЕС в областта на хранителната верига се състои от почти 70 нормативни акта. Чрез приетия днес пакет за реформи те ще бъдат сведени до 5 нормативни акта, а бюрокрацията в процесите и процедурите за земеделските производители, животновъдите и стопанските субекти в хранителната промишленост (производители, преработватели и дистрибутори) ще се намали, за да могат те по-лесно да извършват професионалната си дейност.

Тонио Борг, европейският комисар по въпросите на здравеопазването и политиката за потребителите, заяви: „Хранително-вкусовата промишленост е вторият по значимост икономически сектор в ЕС, като в нея са заети над 48 милиона души, а продукцията ѝ е на обща стойност около 750 милиарда евро годишно. В Европа са въведени най-високите в света стандарти за безопасност на храните. При все това неотдавнашният скандал с конско месо показа, че съществува необходимост от подобрение, въпреки че не възникна никакъв риск за здравето. Днешният пакет от реформи се появява в подходящ момент, тъй като показва, че системата може да отговори на предизвикателствата; в него са отразени и някои от извлечените поуки. Накратко, с пакета се цели въвеждането на усъвършенствана нормативна уредба, която да гарантира по-безопасни храни.“

Предприятията ще ползват опростена нормативна уредба, основана на научните достижения и оценка на риска, която ще доведе до намаляване на административната тежест и до по-ефикасни процеси и мерки за финансиране и засилване на контрола, както и за ликвидиране на болести по животните и вредители по растенията. Потребителите ще се възползват от по-безопасни продукти и от по-ефективна и по-прозрачна система за контрол по цялата верига.