Kалендар

септември 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Държавите-членки и Комисията трябва да подобрят управлението на разходите — считат одиторите на ЕС

06.11.12 | Новини

Отчетите на Европейския съюз за 2011 г. дават вярна представа за финансовото му състояние и за резултатите от неговите операции и паричните потоци за годината. Приходите и задълженията не са засегнати от съществени грешки. Плащанията, свързани с тези отчети обаче са засегнати от съществени грешки, като вероятният процент грешки е 3,9 % общо за бюджета на ЕС. Нивото грешки остава сходно с това от 2010 г., което е 3,7 %, съобщава Рапид. 

През 2011 г. ЕС е изразходвал 129,4 милиарда евро, от които 80% за политиките в областта на земеделието и сближаването, където функциите по изпълнение на бюджета на ЕС са споделени между Комисията и държавите членки. ЕСП установи твърде много случаи, при които средствата на ЕС не постигат целта си или не се използват оптимално. Проверените системи за контрол на държавите членки и на Комисията са само частично ефективни при осигуряване на редовността на плащанията. Системите за контрол не реализират пълния си потенциал за предотвратяване или откриване и коригиране на грешки. Националните органи следва да покажат по-сериозна ангажираност с управлението и контрола на средствата на ЕС.

Изчисленият от ЕСП процент грешки при разходите за групата политики „Развитие на селските райони, околна среда, рибарство и здравеопазване“ (най-податливата на грешки разходна област) е 7,7 %. Изчисленият процент грешки за групата политики „Регионална политика, енергетика и транспорт“ остава висок — 6,0 %.

От много години ЕСП призовава за опростени схеми с по-ясни цели за изразходване на средствата, по-лесни за измерване резултати и по-икономични механизми за контрол. Препоръките на ЕСП се правят в момент, когато се обсъждат законодателни предложения за по-добро управление на средствата на ЕС.

„Посланието на настоящия годишен доклад е в духа на посланията от предходните години, но тази година то има още по-голямо значение. Предвид сериозните предизвикателства пред публичните финанси на Европа, важно е средствата на ЕС да бъдат използвани по-ефективно и по-целенасочено“, счита Vítor Caldeira — председател на ЕСП. „ Държавите членки следва да приемат усъвършенствани правила за разходването на средствата на ЕС, и заедно с Комисията да ги прилагат подходящо. По този начин бюджетът на ЕС може да се използва по-ефективно и по-ефикасно и да постига по-добри резултати за гражданите.“

Сравнение на вероятния процент грешки за 2010 и 2011 г. по разходни области на бюджета на ЕС

100000000000025D00000196B6F6B83A.jpg