Kалендар

септември 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Голяма част от европейците оценяват положително насоките на новата ОСП

10.03.14 | Новини

Над три четвърти (77 %) от европейците смятат, че новата Обща селскостопанска политика (ОСП) е от полза за всички граждани на ЕС. Повече от 90 % от тях поддържат основните насоки на новата ОСП — като например по-справедливи и целенасочени помощи (92%) и установяването на връзка между финансовата помощ, предоставяна на фермерите, и съблюдаването на земеделски практики, благоприятни за околната среда („екологизиране“, 91 %). Това са основните заключения от проучване Евробарометър относно ОСП, публикувано днес от Комисията.

Комисарят по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони Дачиан Чолош заяви: „Тези резултати потвърждават значението, което европейците отдават на подкрепата за селското стопанство и селските райони. Те показват също голямата симбиоза между насоките на реформираната ОСП и очакванията на гражданското общество. Тази важна и силна връзка между гражданите и фермерите ще бъде подсилена благодарение на новата ОСП, която ще направи осезаеми и ще увеличи общите социални, екологични и икономически ползи от европейското селско стопанство за обществото като цяло и за ежедневието на всеки европейски данъкоплатец“.

Останалите тенденции, установени чрез проучването, са:

  • Европейците отдават все по-голямо значение на селското стопанство. Те го смятат, наред с развитието на селските райони, за много важен залог за бъдещето (53 %, увеличение със 7 пункта спрямо 2009 г.). Огромното мнозинство смята също така за важно да се гарантира разнообразието на селскостопанските и хранителните продукти в Европейския съюз.
  • Повече от 80 % от европейците подкрепят основните цели на ОСП — независимо дали става дума за гарантиране на продоволствената сигурност, по-балансирано развитие на селските райони или за подпомагане на младите фермери.
  • Тази подкрепа е още по-голяма, що се отнася до основните насоки на реформата: 91 % от анкетираните (увеличение с 4 %) възприемат свързването на финансовата помощ, предоставяна на фермерите, със съблюдаването на благоприятни за околната среда земеделски практики („екологизиране“) като нещо положително, а 92 % (увеличение с 4 % спрямо 2009 г.) одобряват по-справедливото и целенасочено предоставяне на помощ на фермерите.
  • Мнозинството граждани на ЕС се изказват положително за помощта за фермерите и за дела ѝ в бюджета на ЕС. На практика 45 % смятат сумата на помощта за фермерите за адекватна, 26 % — за твърде малка, а 13 % — за твърде голяма.
  • Според 91 % от европейците е важно да се подкрепят уязвимите земеделски стопанства, изпитващи трудности поради климатични, санитарни или икономически фактори, а близо 50 % определят този подход като много важен (48 %).
  • 64 % от европейците са запознати с подкрепата, която ЕС оказва на фермерите в рамките на ОСП, докато при предишното проучване през 2009 г. едва 41 % от европейците изобщо бяха чували да се говори за ОСП.
  • Мнозинството европейци (61 %) са наясно, че доходите в земеделието са по-ниски от тези в останалите сектори на икономиката.
  • Що се отнася до информацията за потребителите, допитването показва, че европейците обръщат голямо внимание на качеството на хранителните продукти като мляко и някои видове месо и че имат значителни очаквания относно проследимостта. Повечето анкетирани (53 %) дори са готови да платят малко повече за продукти, върху чиито етикети има информация за техния произход.