Земеделието в: България, Естония, Португалия, Малта