За Кампанията

Кръгла маса: "Влиянието на ОСП върху европейските фермери – справедлива ли е политиката?"

Начална дата: 12.10.12

Кръгла маса Влиянието на ОСП върху европейските фермери – Справедлива ли е политиката? 12 октомври 2012, петък, 9.15 ч. Лисабон,...

Интервюта

Интервюта

02.10.12 | Презентации

Раймонд Страстин

Раймонд Страстин, „Асоциация по градинарство”, Естония „Как да променим възприятието към иновации в селските райони”.pdf(1.29...
Още

02.10.12 | Презентации

Сигмар Су

Сигмар Су, Министерство на земеделието на Естония „Как ОСП помага на националното (и европейско) селско стопанство да станат конкурентноспособни?”.pdf(25.29...
Още

02.10.12 | Презентации

Тина Серго

Тина Серго, НПО „Партньорство Източен Харю” „Иновации в обществените услуги в селските...
Още

Кръгла маса: "Ефективност и устойчивост на иновативните и добри практики в развитието на селските райони"

Начална дата: 28.09.12

Кръгла маса "Ефективност и устойчивост на иновативните и добри практики в развитието на селските райони" Талин, 28 септември 10.00 ч. хотел...

Кръгла маса "ОСП и образованието"

Начална дата: 14.09.12

14 септември, 09:00
хотел "Арена ди Сердика", София

Представяне на:
"България и ОСП (2014-2020) - визия, перспективи, предизвикателства",
г-жа Мария Габриел.

Дискусия:
"ОСП и образованието"

1346336629_people.png Регистрирани участници


28.06.12 | Профил и презентация на участниците

Джон Портели

Джон Портели е активен поддръжник на устойчивото селско стопанство, като член на MAOM (движение за органично земеделие). Г-н Портели е представител на Малта в Международната федерация на движенията за биологично земеделие - ЕС. Той е специалист по околна среда с акцент върху защита на потребителите. ПРЕЗЕНТАЦИЯ “Органичното земеделие, ОСП и малките държави членки” (EN).pdf(18.01...
Още

28.06.12 | Профил и презентация на участниците

Сирйе Куусик

Сирйе Куусик има опит като консултант по насърчаване на предприемачеството в селските райони от 1995 г. Основни теми на консултации, проекти и обучение са: *местното предприемачество в областта на храните; *развитие на селските райони, туризма, включително и устойчивия характер на туризма; *директен маркетинг и управление на маркетинг за малки и средни предприятия в селските райони;...
Още

28.06.12 | Профил и презентация на участниците

Джайме Ферейра

Г-н Джайме Мануел Карвалхо Ферейра е завършил университета Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), след това завършва специалност „Тропическо земеделие” в ISA. В периода 1994-2001 той работи за Природен парк на Синтра - Каскайс. През 1996 г. той става член на борда на португалската екологична организация „Quercus” От 2001 г. (с прекъсвания през 2004 и 2006 г.)...
Още

28.06.12 | Профил и презентация на участниците

Тенчо Христов

Ръководител консултантска служба, Биоселена, България. Работи в сферата на биологичното земеделие от 2000 година. Специализирал в Швейцария в няколко стажа и обучения. Основни дейности – консултант по животновъдство, преработка животински продукти, разработване на политики в областта на биоземеделието. Промотиране на биоземеделието и ползите от него. Член на работните групи по ос 1 и ос...
Още

28.06.12 | Профил и презентация на участниците

Доц. Диляна Митова

Институт по аграрна икономика, отдел „Икономика на земеделието и ХВП”. ПРЕЗЕНТАЦИЯ "Органичното земеделие в България - сега и в бъдеще".pdf (1.31...
Още
  << <1234 > >>